Harper's New Monthly Magazine Sept. 1857

Harper's New World Magazine, No. LXXXVIII, Vol. XV

Loading Image